Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
положення про фінансові послуги
% ставки
принципи діяльності
умови членства
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Спостережна рада ЧМКС «Народна Воля» 


Стомін Володимир Георгійович – Голова спостережної ради


Янко Олександр Іванович- Заступник голови спостережної ради


Мягкий Валерій Васильович – Секретар спостережної ради


Чика Андрій Віталійович – Член спостережної ради


Петров Євген Геннадійович - Член спостережної ради


 


Ревізійна комісія ЧМКС «Народна Воля»


Калінін Гліб Володимирович – Голова ревізійної комісії


Охрименко Тамара  Феодосіївна – Заступник голови ревізійної комісії


Жигінас Ірина Геннадіївна – Секретар ревізійної комісії


 


Кредитний комітет ЧМКС «Народна Воля»


Асауленко Володимир Михайлович - Голова кредитного комітету


Костюченко Ірина Захаріївна - Секретар кредитного комітету


Розумна Антоніна Михайлівна - Член кредитного комітету


 


Правління ЧМКС «Народна Воля»


Розумна Антоніна Михайлівна - Голова правління


Асауленко Володимир Михайлович - Директор з економіки

  

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України